Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
COVID-19: Ankieta studenta
POLSKI ENGLISH

Podstawa prawna: zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PUM nr 105/2022 z dnia 22 września 2022 r. każdy student przystępujący do zajęć w semestrze zimowym 2022/2023 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zobowiązany jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej. Po wypełnieniu ankiety jej wynik należy okazać osobie prowadzącej zajęcia w celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia możliwości uczestnictwa w zajęciach.


KROK 1: DANE STUDENTA

nazwisko

imię

numer albumu

kierunek studiów

rok studiów